Urgentiewijzer gemeente Amersfoort

Welkom op de urgentiewijzer voor de gemeente Amersfoort.

Inschrijving als woningzoekende regio Eemvallei
Om urgentie te kunnen krijgen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij DAK regio Eemvallei Home (mijndak.nl)
DAK is de app en website van WoningNet voor woningzoekenden. Zonder inschrijving kunt u geen aanvraag doen. U kunt wel kijken in deze urgentiewijzer of u in aanmerking komt voor urgentie

1. Zelf een urgentie aanvragen

Wat moet u doen?
Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Als u twijfelt of een aanvraag indienen zinvol is, dan kunt u aan het eind van de urgentiewijzer een afspraak maken voor een kansadviesgesprek. Dit telefonische gesprek is vrijblijvend en gratis. Na dit gesprek kunt u eventueel de definitieve aanvraag indienen. U moet dan uw aanvraag verder aanvullen, documenten uploaden en de kosten (€ 65,00) betalen. Wanneer u geen afspraak maakt, dan kunt u direct de definitieve aanvraag indienen. 

U ontvangt binnen 8 weken een besluit van Het Vierde Huis. Zijn niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. De behandeltermijn van 8 weken (zoals dit staat in  artikel 4:13 van de AWB) wordt dan verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag. 

Kansadviesgesprek
Voordat u definitief een aanvraag indient, heeft u de mogelijkheid een afspraak te maken voor een telefonisch kansadviesgesprek. Dit is niet verplicht, maar kan helpen wanneer u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet voor een urgentieverklaring. Of als u meer wilt weten over de procedure en de documenten die u moet aanleveren. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het aanvragen van de urgentie. Dit gesprek kunt u aan het eind van de urgentiewijzer zelf inplannen.

Kosten
Het aanvragen van een urgentie kost € 65,00. Dit bedrag moet u bij het definitief indienen van de aanvraag via IDEAL betalen. Wij nemen uw urgentieaanvraag pas in behandeling nadat u de kosten heeft betaald. U betaalt de kosten dus óók als u geen urgentie krijgt, als de aanvraag buiten behandeling gesteld wordt omdat u niet tijdig alle documenten aanlevert, of als u zelf besluit de aanvraag weer in te trekken. Een adviseur van Het Vierde Huis neemt de aanvraag in behandeling en neemt contact met u op als dat nodig is.

2. Informatie voor verwijzers vanuit zorg en maatschappelijke opvang (directe bemiddeling)

U kunt  via deze urgentiewijzer een aanvraag voor directe bemiddeling indienen op urgentiegrond Uitstroom uit zorg en maatschappelijke opvang. Begeleider en inwoner doen samen de aanvraag. Voorwaarde is dat deze aanvraag is afgestemd met het wijkteam of Centrale Toegang. In het geval van Maatschappelijke opvang of Vrouwenopvang geldt dat de aanvraag afgestemd moet zijn met de urgentiecommissie van Kwintes. De afstemming is vastgelegd in een ‘oplegger voor directe bemiddeling’. Het format van de oplegger en verdere uitleg van deze route vindt u op de website van Het Vierde Huis onder 'Documenten'. Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u aan de aanvraag begint.

Is er sprake van opvang na Huiselijk Geweld, dan dient uw aanvraag eerst via Kwintes Amersfoort te verlopen. U kunt contact opnemen via kwintesurgentieamersfoort@kwintes.nl

Bij het indienen van de aanvraag zijn er een aantal verplichte stukken:

  • Laatste Inkomensverklaring van de belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder (deze vindt u door in te loggen bij Mijn belastingdienst ).
  • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder zijn.
  • Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met historisch adresoverzicht. Dit kunt u hier opvragen.
  • Oplegger voor aanvraag van directe bemiddeling die is afgestemd met het wijkteam, Centrale Toegang of de urgentiecommissie van Kwintes

Deze en andere gegevens kunt u tijdens het indienen van de aanvraag in het systeem uploaden. Daarna kunnen de kosten van € 65,- via een Ideal betaling voldaan worden.         

Zijn niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. De behandeltermijn van 8 weken (zoals dit staat in  artikel 4:13 van de AWB) wordt dan verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag. 

Zodra er een woning beschikbaar is, neemt de corporatie van de betreffende woning contact met u op. Op dat moment levert u de profielschets van de aanvrager aan. Het format voor deze profielschets vindt u op de website van Het Vierde Huis bij ‘Documenten’.

Wat moet u als verwijzer/begeleider doen?

Belangrijk: Vul na het doorlopen van de urgentiewijzer bij de optie ‘contactpersoon’ uw e-mailadres en telefoonnummer in. U kiest bij de vraag over het ‘Kansadviesgesprek’ voor Geen adviesgesprek. Na betaling van de aanvraag neemt een adviseur van Het Vierde Huis de aanvraag in behandeling. U ontvangt een bevestiging per e-mail dat de aanvraag in behandeling is, mits u uw e-mailadres heeft opgegeven bij de optie ‘contactpersoon’.